مردم نگران دسته چک هایشان نباشند / اجرای قانون جدید چک تدریجی است

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
مردم نگران دسته چک هایشان نباشند / اجرای قانون جدید چک تدریجی است

بانک مرکزی به مردم اطمینان داد که بدون هیج نگرانی مانند گذشته چک‌هایی را که در دست دارند، استفاده کنند.

بانک مرکزی به مردم اطمینان داد که بدون هیج نگرانی مانند گذشته چک‌هایی را که در دست دارند، استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت: بانک مرکزی اجرای گام به گام قانون جدید چک را در دستور کار دارد. در حال حاضر مردم بدون نگرانی، چون گذشته چک‌هایی را که در دست دارند، استفاده نمایند. سیستم بانکی نیز به همان شکل سابق آن‌ها را کارسازی می‌کند.

مردم نگران دسته چک هایشان نباشند / اجرای قانون جدید چک تدریجی است 2