نماز عید فطر مساجد تهران در فضای باز برگزار می‌شود

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
نماز عید فطر مساجد تهران در فضای باز برگزار می‌شود