پنج‌شنبه 3 خرداد 1403

نمایشگاه کتاب تهران تا پایان روز هفتم 312 میلیارد تومان فروخت

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
نمایشگاه کتاب تهران تا پایان روز هفتم 312 میلیارد تومان فروخت

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری دانشجو، سی و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در بخش حضوری مجموعا 216 میلیارد فروش داشته که شامل 142 میلیارد در دستگاه رسمی و 74 میلیارد تومان در درگاه غیر رسمی است. نمایشگاه کتاب در بخش مجازی هم 96 میلیارد تومان تا پایان روز هشتم فروش داشته‌است. بدین ترتیب تا پایان روز هفتم سی و پنجمین رویداد بزرگ فرهنگی کشور 312 میلیارد فروش داشته‌است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری دانشجو، سی و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در بخش حضوری مجموعا 216 میلیارد فروش داشته که شامل 142 میلیارد در دستگاه رسمی و 74 میلیارد تومان در درگاه غیر رسمی است. نمایشگاه کتاب در بخش مجازی هم 96 میلیارد تومان تا پایان روز هشتم فروش داشته‌است. بدین ترتیب تا پایان روز هفتم سی و پنجمین رویداد بزرگ فرهنگی کشور 312 میلیارد فروش داشته‌است.