چهارشنبه 19 مرداد 1401

(ویدئو) وزیر فعلی اقتصاد پیش از انتخابات چه گفته بود؟

وب‌گاه فرارو مشاهده در مرجع
(ویدئو) وزیر فعلی اقتصاد پیش از انتخابات چه گفته بود؟

سید احسان خاندوزی (وزیر فعلی اقتصاد) پیش از انتخابات ریاست جمهوری: تعدادی نارضایتی مقطعی در اقتصادوجود دارد که این‌ها با روی کارآمدن یک دولت فعال با عمل علمی و جهادی قابل رفع است. نارضایتی‌های روزمره اقتصادی ظرف شش ماه اول دولت قابل رفع است. اگر کسی تیم سازی و کادر سازی نکرده، توصیه من این است که وارد نشود.