پرداخت بخشی از مطالبات مربی حدادی در دستور کار فدراسیون دوومیدانی

خبرگزاری میزان مشاهده در مرجع
پرداخت بخشی از مطالبات مربی حدادی در دستور کار فدراسیون دوومیدانی

مسئولان فدراسیون دوومیدانی تلاش می‌کنند تا هر چه زودتر بخشی از مطالبات مالی مربی احسان حدادی را پرداخت کنند.

خبرگزاری میزان - مک ویلکینز مربی آمریکایی احسان حدادی بابت مطالباتش از مسئولان فدراسیون دوومیدانی طبیکار است و این موضوع هم مربوط به پیش از پایان سال است به طوری که تاکنون هم اقدامی برای تسویه حساب با این مربی صورت نگرفته است.

البته در جلسه‌ای که روز شنبه میان احسان حدادی و مهدی مبینی رخ داده، سرپرست فدراسیون قول داده تا پایان ماه جاری بخشی از مطالبات مالی مک ویلکینز و همچنین ایگور مازگوف ماساژور دارنده تنها مدال دوومیدانی ایران را به آنها بدهد.