کلاف سر در گم وزارت نفت در استفاده از LPG/ پیشنهاد توسعه اتوگاز در شهرهای نزدیک پالایشگاه

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
کلاف سر در گم وزارت نفت در استفاده از LPG/ پیشنهاد توسعه اتوگاز در شهرهای نزدیک پالایشگاه