سه‌شنبه 5 مهر 1401

کنعانی: فرار از شنیدن حقایق کمکی به رژیم آپارتاید نمی کند

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
کنعانی: فرار از شنیدن حقایق کمکی به رژیم آپارتاید نمی کند

سخنگوی وزیرامور خارجه نوشت: فرار از شنیدن حقایق کمکی به رژیم آپارتاید (صهیونیست) نمی کند.

سخنگوی وزیرامور خارجه نوشت: فرار از شنیدن حقایق کمکی به رژیم آپارتاید (صهیونیست) نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی در توییتر نوشت: حقیت این است که فلسطین «از بحر تا نهر» متعلق به ساکنان اصیل این سرزمین مقدس است.

وی ادامه داد: ایران معتقد به فلسطین واحد است.

کنعانی گفت: راه حل دموکراتیک مساله فلسطین، مراجعه به آراء همه ساکنان اصلی آن اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی از طریق یک رفراندوم است.