آمار تردد خودرو در جاده‌ها کماکان افزایشی است / ترافیک در آزادراه های تهران - ساوه و کرج - قزوین

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
آمار تردد خودرو در جاده‌ها کماکان افزایشی است / ترافیک در آزادراه های تهران - ساوه و کرج - قزوین