شنبه 5 اسفند 1402

آمار دانشجویی دانشگاه تهران در سال تحصیلی جدید

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
آمار دانشجویی دانشگاه تهران در سال تحصیلی جدید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمود کمره‌ای، معاون آموزشی دانشگاه تهران در نشست شورای دانشگاه تهران که با حضور رؤسای دانشکده‌ها، دانشکدگان و مراکز و مؤسسات وابسته به دانشگاه تهران در تالار شهید سلیمانی مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی برگزار شد، در تشریح آمار دانشجویان جدیدالورود دانشگاه تهران، گفت: در نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402، تعداد 11 هزار و 800 دانشجوی ورودی جدید در...

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمود کمره‌ای، معاون آموزشی دانشگاه تهران در نشست شورای دانشگاه تهران که با حضور رؤسای دانشکده‌ها، دانشکدگان و مراکز و مؤسسات وابسته به دانشگاه تهران در تالار شهید سلیمانی مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی برگزار شد، در تشریح آمار دانشجویان جدیدالورود دانشگاه تهران، گفت: در نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402، تعداد 11 هزار و 800 دانشجوی ورودی جدید در دانشگاه تهران ثبت‌نام شده‌اند که 3 هزار و 618 دانشجو در مقطع کارشناسی، 6 هزار و 563 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 1518 دانشجو در مقطع ی هستند. وی درباره ترکیب جنسیتی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران در مقاطع مختلف تحصیلی، اظهار داشت: در مقطع کارشناسی 1855 دانشجوی دختر و 1763 دانشجوی پسر؛ در مقطع کارشناسی ارشد 2842 دانشجوی دختر و 3721 دانشجوی پسر و در مقطع ی نیز 615 دانشجوی دختر و 1004 دانشجوی پسر ثبت‌نام شده‌اند. معاون آموزشی دانشگاه تهران در اعلام تعداد کل دانشجویان دانشگاه تهران در مهر ماه 1402، گفت: در مهر ماه 1402، تعداد 56 هزار و 893 نفر دانشجوی فعال در حال تحصیل در دانشگاه تهران ثبت‌نام کرده‌اند که 17 هزار و 769 دانشجو در مقطع کارشناسی، 25 هزار و 991 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و بقیه در مقطع ی تحصیل می‌کنند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، بر اساس آمار اعلامی معاون آموزشی دانشگاه تهران، نزدیک 70 درصد دانشجویان دانشگاه تهران در مقاطع تحصیلات تکمیلی تحصیل می‌کنند و همچنین 70 درصد دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران نیز دانشجوی مقاطع کارشناسی ارشد و ی هستند. بررسی ترکیب جنسیتی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه تهران نیز نشان می‌دهد که 45 درصد دانشجویان جدیدالورود دختر و 55 درصد پسر هستند.