سه‌شنبه 2 مرداد 1403

احیا بیش‌از هشت هزار واحد راکد اقتصادی در دولت سیزهم

خبرگزاری اکو نیوز مشاهده در مرجع
احیا بیش‌از هشت هزار واحد راکد اقتصادی در دولت سیزهم

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، محسن کوشش تبار معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور امروز (دوشنبه، چهارم تیرماه) در همایش ملی احیای بنگاه‌های اقتصادی کشور با اشاره به اینکه در سه سال خدمت دولت شهید رئیسی بیش از هشت هزار و 800 واحد راکد در سراسر کشور احیا شده است، گفت: این یک اقدام بی مانند طی دهه‌های اخیر به شمار می‌رود که شهید رئیسی از زمانی که رئیس قوه قضائیه بود آن را آغاز کرد و تا آخرین لحظه عمر بابرکتشان ادامه دادند.

وی احیای واحدهای راکد را یکی از ابزارهای رشد اقتصادی و مطالبه مردم عنوان کرد و افزود: این میراث دولت سیزدهم که در آن بخشی از واحدهای راکد از تحت تملک بانک‌ها خارج و احیا شد در اشتغال‌زایی و آسایش خانواده‌ها تأثیر مستقیمی داشته است.