افت ارزش لیر با انتشار خبر تحریم‌های جدید آمریکا علیه ترکیه

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
افت ارزش لیر با انتشار خبر تحریم‌های جدید آمریکا علیه ترکیه