اقتصادهای آسیایی در حال توسعه 0.4 درصد آب می‌رود

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
اقتصادهای آسیایی در حال توسعه 0.4 درصد آب می‌رود

بانک توسعه آسیا پیش‌بینی کرد که با حرکت کشورهای در حال توسعه آسیا به سوی ریکاوری از پاندمی کرونا اقتصاد این کشورهای 0.4 درصد در سال جاری آب رفته و سپس 6.8 درصد در سال 2021 رشد کند.

بانک توسعه آسیا پیش‌بینی کرد که با حرکت کشورهای در حال توسعه آسیا به سوی ریکاوری از پاندمی کرونا اقتصاد این کشورهای 0.4 درصد در سال جاری آب رفته و سپس 6.8 درصد در سال 2021 رشد کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، بانک توسعه آسیا (ای‌دی‌بی) پیش‌بینی کرد که با حرکت کشورهای در حال توسعه آسیا به سوی ریکاوری از پاندمی کرونا اقتصاد این کشورهای 0.4 درصد در سال جاری آب رفته و سپس 6.8 درصد در سال 2021 رشد کند.

این پیش‌بینی جدید که به عنوان بخشی از چشم‌انداز 2020 توسعه آسیایی ارائه شده است، نسبت به پیش‌بینی افت 0.7 درصدی ارائه شده در ماه سپتامبر یک ارتقا محسوب می‌شود. البته در این پیش‌بینی جدید چشم‌انداز سال 2021 همانند پیش‌بینی ماه سپتامبر باقی ماند.

البته در این پیش‌بینی اعلام شده است که چشم‌انداز بخش‌های مختلف آسیا متفاوت خواهد بود و شرق آسیا امسال به رشد اقتصادی دست می‌یابد در حالی که باقی مناطق رشد منفی خواهند داشت. در این گزارش آمده است که مناطق جنوب آسیا امسال 6.1 درصد آب می‌رود. این منطقه در سال آینده 7.2 درصد رشد خواهد داشت.

در این گزارش پیش‌بینی شده است که اقتصاد چین امسال 2.1 درصد رشد کند و در سال آینده هم با رشد 7.7 درصدی همراه شود.