سه‌شنبه 25 مرداد 1401

امروز با مولانا: ز خاک من اگر گندم برآید...

وب‌گاه عصر ایران مشاهده در مرجع
امروز با مولانا: ز خاک من اگر گندم برآید...

ز خاک من اگر گندم برآید از آن گر نان پزی مستی فزاید

خمیر و نانبا* دیوانه گردد تنورش بیت مستانه سراید

اگر بر گور من آیی زیارت تو را خرپشته‌ام رقصان نماید

میا بی‌دف به گور من برادر که در بزم خدا غمگین نشاید

زنخ بربسته و در گور خفته دهان افیون و نقل یار خاید

بدری زان کفن بر سینه بندی خراباتی ز جانت درگشاید

ز هر سو بانگ جنگ و چنگ مستان ز هر کاری به لابد کار زاید

مرا حق از می عشق آفریده‌ست همان عشقم اگر مرگم بساید

منم مستی و اصل من می عشق بگو از می به جز مستی چه آید

به برج روح شمس الدین تبریز بپرد روح من یک دم نپاید *نانبا: نانوا

تماشاخانه

ببینید | دلبری یک پرنده نر با قلب قرمز برای پرنده ماده / یک‌جای کار ایراد دارد که پرنده ماده دل نمی‌دهد

ببینید | سوءِ استفاده پلنگ از صدای شهر برای شکار خوک / ثبت تصاویر خارق‌العاده توسط دوربین دید در شب

فیلم های دیگر کانال عصر ایران در تلگرام
امروز با مولانا: ز خاک من اگر گندم برآید... 2
امروز با مولانا: ز خاک من اگر گندم برآید... 3
امروز با مولانا: ز خاک من اگر گندم برآید... 4
امروز با مولانا: ز خاک من اگر گندم برآید... 5