انتخاب اساتید دانشگاه فردوسی به عنوان اعضای اصلی شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران

خبرگزاری ایسنا مشاهده در مرجع
انتخاب اساتید دانشگاه فردوسی به عنوان اعضای اصلی شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران

مطابق نتیجه نهایی انتخابات شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران (دوره مهر 1400 تا 1403)، دکتر فائزه توتونیان، دکتر محمد صال مصلحیان و دکتر مجید میرزاوزیری اعضای هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان اعضای اصلی شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران انتخاب شدند.

به گزارش ایسنا، انجمن ریاضی ایران در فروردین 1349، همزمان با برگزاری دومین کنفرانس ریاضی کشور در دانشگاه صنعتی شریف به منظور گسترش و ارتقای دانش و فرهنگ ریاضی و بهبود آموزش و پژوهش در دوره‌های مختلف علوم ریاضی تشکیل شد.

در فروردین‌ماه سال 1349 اولین کنفرانس ریاضی ایران با شرکت حدود صد نفر از اعضای هیات‌های علمی ریاضی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و دبیران سرشناس ریاضی‌، در دانشگاه شیراز برگزار شد. در این گردهمایی پیشنهاد تاسیس انجمن ریاضی ایران به اتفاق آراء مورد تایید قرار گرفت‌.

به نقل از وزارت علوم، استقبال ریاضیدانان کشور از تاسیس انجمن چنان بود که در مدت کوتاهی اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات علمی ریاضی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور به عضویت انجمن درآمدند. بعد از آن انجمن توانسته است با گسترش دامنه فعالیت‌های خود و در جهت نیل به اهداف تعیین شده قدم‌هایی بردارد.

انتهای پیام