یک‌شنبه 5 تیر 1401

ببینید | اژه‌ای: در دستگاه قضا لاپوشانی نداریم

وب‌گاه عصر ایران مشاهده در مرجع
ببینید | اژه‌ای: در دستگاه قضا لاپوشانی نداریم

زیبایی عدالت این است که بدون تبعیض باشد. چه در این دولت و مجلس و چه در دولت و مجلس دیگری اگر جرمی اتفاق افتاد قطعا به وظیفه خودمان عمل خواهیم کرد.

ببینید | اژه‌ای: در دستگاه قضا لاپوشانی نداریم 2
ببینید | اژه‌ای: در دستگاه قضا لاپوشانی نداریم 3
ببینید | اژه‌ای: در دستگاه قضا لاپوشانی نداریم 4
ببینید | اژه‌ای: در دستگاه قضا لاپوشانی نداریم 5