بیکاری هفتگی آمریکا به بالاترین سطح در 3 ماه اخیر رسید

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
بیکاری هفتگی آمریکا به بالاترین سطح در 3 ماه اخیر رسید

تعداد آمریکایی‌هایی که هفته گذشته تقاضای دریافت حقوق بیکاری خود را در بیمه‌ها به ثبت رساندند با گسترش تعطیلی شرکت‌ها به علت موج جدید کرونا به بالاترین سطح در 3 ماه اخیر رسید.

تعداد آمریکایی‌هایی که هفته گذشته تقاضای دریافت حقوق بیکاری خود را در بیمه‌ها به ثبت رساندند با گسترش تعطیلی شرکت‌ها به علت موج جدید کرونا به بالاترین سطح در 3 ماه اخیر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، تعداد آمریکایی‌هایی که هفته گذشته تقاضای دریافت حقوق بیکاری خود را در بیمه‌ها به ثبت رساندند در حالی به بالاترین سطح در 3 ماه اخیر رسید که با گسترش تعطیلی شرکت‌ها به علت موج جدید کرونا افراد بیشتری به اجبار بیکار شده‌اند.

داده‌های وزارت کار آمریکا نشان داد تعداد افراد تحت پوشش بیمه‌ای که هفته گذشته بیکار شده‌اند نسبت به هفته قبل از آن رشدی فراتر از انتظار داشته و به 853 هزار نفر رسیده است.

تعداد افرادی که به طور مداوم از این مزایا (حقوق بیکاری) استفاده می‌کردند در هفته منتهی به 28 نوامبر با افزایشی 230 هزار نفری به 5.76 میلیون نفر رسید.

تعداد بیکاران این هفته از پیش‌بینی اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ که انتظار داشتند این هفته 725 هزار نفر بیکار شوند هم بیشتر شد. انتها همچنین انتظار داشتند تعداد بیکاران بلندمدت این هفته کاهش یافته و به 5.21 میلیون نفر برسد.