ترخیص کامیون های دپو شده در گمرک آغاز شد

خبرگزاری خبرنگاران جوان مشاهده در مرجع
ترخیص کامیون های دپو شده در گمرک آغاز شد

ارونقی گفت: ترخیص کامیون های دپو شده از گمرکات سراسر کشور آغاز شد.

ارونقی معاون فنی گمرک ایران در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از آغاز ترخیص کامیون های دپو شده از گمرکات سراسرکشور با اولویت اظهارنامه و تکمیل مدارک خبر داد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی