تعطیلی پارک های تهران تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
تعطیلی پارک های تهران تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا