چهارشنبه 6 مهر 1401

تنها 23درصد ظرفیت سدهای تهران پر است / کاهش 90میلیون مترمکعبی ذخایر

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
تنها 23درصد ظرفیت سدهای تهران پر است / کاهش 90میلیون مترمکعبی ذخایر

تهران - مدیر دفتر بهره برداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: ظرفیت سدهای تأمین کننده آب تهران یک میلیارد و 889 میلیون متر مکعب است، که فقط 23 درصد آن پر آب است.

تهران - مدیر دفتر بهره برداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران گفت: ظرفیت سدهای تأمین کننده آب تهران یک میلیارد و 889 میلیون متر مکعب است، که فقط 23 درصد آن پر آب است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهریاری بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: میزان ذخایر سدهای پنج گانه تأمین کننده آب استان تهران 427 میلیون متر مکعب است.

مدیر دفتر بهره برداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای تهران افزود: حجم آب سدهای پنج گانه استان تهران 90 میلیون متر مکعب نسبت به روز مشابه سال گذشته کاهش یافته است، یعنی از 517 میلیون متر مکعب به 427 میلیون متر مکعب رسیده است.

وی گفت: میزان بارش در کشور در سال جاری 35 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

شهریاری با بیان این که اگر بخواهیم این حجم را با شرایط نرمالی که معمولاً در انتهای سال آبی شاهد هستیم، مقایسه کنیم، باید بگوییم، این اختلاف بیش از 420 میلیون متر مکعب می‌شود، گفت: ظرفیت سدهای تأمین کننده آب تهران یک میلیارد و 889 میلیون متر مکعب است، که فقط 23 درصد آن پر آب است.