جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند

خبرگزاری ایسنا مشاهده در مرجع
جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند

جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند با حضور اسحاق جهانگیری، عیسی کلانتری، لعیا جنیدی و سیدمهدی خاموشی رییس سازمان اوقاف و امور خیریه، 11 مرداد در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

کوه دماوند دو بار ثبت شده است؛ یک بار در سال 1381 به عنوان اثر «طبیعی ملی» که در شمار مناطق چهارگانه ارزشمند قرار گرفت و یک بار دیگر هم تیرماه سال 1387 به عنوان "نخستین اثر طبیعی ایران " که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. اما به دلیل آسیب‌های فراوان وارد شده به محیط زیست این اثر در فهرست جهانی یونسکو قرار نگرفت. کوه دماوند جزو اراضی انفال است و منطقا قابلیت ملکیت و به تبع آن وقف شدن را ندارد.» سند دو پلاک ثبتی 68 و 69 به دولت بازگشت ولی هنوز مالکیت دو پلاک ثبتی 35 و 37 در حال بررسی است.

جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند 2
جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند 3
جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند 4
جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند 5
جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند 6
جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند 7
جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند 8
جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند 9
جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند 10
جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند 11
جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند 12
جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند 13
جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند 14
جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند 15
جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند 16
جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند 17
جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند 18
جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند 19
جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند 20
جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند 21
جلسه در خصوص مسایل مربوط به وقف کوه دماوند 22