چهارشنبه 6 مهر 1401

جمعه آخرین مهلت انتخاب واحد دانشگاه آزاد

وب‌گاه عصر ایران مشاهده در مرجع
جمعه آخرین مهلت انتخاب واحد دانشگاه آزاد

بر اساس برنامه زمان‌بندی شده، انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول از طریق سامانه آموزشیار، از 27 شهریور ماه آغاز شده و تا اول مهر ماه ادامه دارد.

فرایند انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول 1402-1401 که از ورز 27 شهریورماه آغاز شده، تا فردا جمعه اول مهرماه ادامه دارد. به گزارش ایسنا، بر اساس برنامه زمان‌بندی شده، انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول از طریق سامانه آموزشیار، از 27 شهریور ماه آغاز شده و تا اول مهر ماه ادامه دارد. حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال اول نیز از 2 مهرماه الی 8 مهرماه انجام خواهد شد. دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای انتخاب واحد در نیمسال اول باید به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir مراجعه کنند. تماشاخانه

حجاب، قانونی که دلبخواه اجرا می‌شود؛ چرا در انتخابات یا هر مراسم حکومتی، خبری از گشت ارشاد نیست؟ شل حجاب‌های خودی؟!! (فیلم)

ببینید | زلزله در تایوان پل‌های بزرگی را در هم شکست

فیلم های دیگر کانال عصر ایران در تلگرام
جمعه آخرین مهلت انتخاب واحد دانشگاه آزاد 2
جمعه آخرین مهلت انتخاب واحد دانشگاه آزاد 3
جمعه آخرین مهلت انتخاب واحد دانشگاه آزاد 4
جمعه آخرین مهلت انتخاب واحد دانشگاه آزاد 5