جمعه 28 مرداد 1401

رئیس ستاد پروژه مهر سال تحصیلی 1402-1401 منصوب شد

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
رئیس ستاد پروژه مهر سال تحصیلی 1402-1401 منصوب شد

وزیر آموزش و پرورش در حکمی، محمد مهدی کاظمی را به سمت رئیس ستاد پروژه مهر سال تحصیلی 1402-1401 منصوب کرد.

وزیر آموزش و پرورش در حکمی، محمد مهدی کاظمی را به سمت رئیس ستاد پروژه مهر سال تحصیلی 1402-1401 منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن حکم یوسف نوری خطاب به محمد مهدی کاظمی معاون آموزش متوسطه، آمده است: نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جناب عالی به موجب این ابلاغ به عنوان «رئیس ستاد پروژه مهر سال تحصیلی 1402-1401» منصوب می‌شوید.

امید است با توکل به خداوند متعال و پیروی از منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های رئیس جمهور و با مشارکت و همفکری مدیران و کارشناسان و مدیران کل استان‌ها در جهت پیشبرد اولویت‌ها و برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش و تحقق اهداف پروژه مهر با توجه موارد زیر، ضمن برنامه ریزی و اقدام، گزارش اقدامات را به اینجانب اعلام نمائید:

- تشکیل ستاد مرکزی پروژه مهر به منظور هماهنگی و انسجام بخشی در ستاد و تفویض اختیار به مدیران کل و شورای آموزش و پرورش استان در امور اجرایی؛

- پیش بینی ساز و کارهای مؤثر نظارتی (سیستمی و میدانی) زمینه ساز اقدامات به هنگام و مطلوب بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 1402-1401 با رویکرد شعار «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین»؛

- پیش بینی روش‌های مناسب جهت نظارت بر امور مهم و کلیدی مرتبط با بازگشایی مدارس، رصد و پایش مستمر دامنه فعالیت مدیران و کیفیت برنامه ریزی آنان و ارائه بازخورد مناسب برای اصلاح و بهبود فرآیندهای اجرایی

- ارزیابی نهایی عملکرد استان‌ها و ستاد در سطوح مختلف مدیریتی با توجه به تحقق اهداف پیش بینی شده، استفاده از ظرفیت‌های محلی، بهره برداری بهینه از منابع موجود، سازماندهی نیروی انسانی و کیفیت بازگشایی مدارس.

بدیهی است همه معاونت‌ها، سازمان‌ها و ادارات کل موظفند به منظور رفع مشکلات و کمبودهای موجود در واحدهای آموزشی در تمام زمینه‌هایی که از طرف دبیرخانه پروژه مهر انعکاس داده می‌شود، همکاری نمایند.