چهارشنبه 3 مرداد 1403

رشد اقتصادی در دولت سیزدهم 9 برابر دهه 90 بود

خبرگزاری اکو نیوز مشاهده در مرجع
رشد اقتصادی در دولت سیزدهم 9 برابر دهه 90 بود

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، محمدرضا فرزین در نشست مشترک با سخنگوی دولت که امروز در محل ریاست جمهوری برگزار شد گفت: متوسط رشد اقتصادی کشور در دهه 90 (سال‌های 1391 تا پایان 1399) فقط نیم درصد بوده است. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم (از نیمه دوم 1400 تا 1402) به 4.5 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم نسبت به میانگین 20 ساله کشور (2.7 درصد) هم بسیار بیشتر بوده است. همچنین متوسط رشد اقتصادی بدون نفت در دولت سیزدهم نسبت به دهه 90 بیش از 3 برابر و رشد بخش صنعت بیش از 9 برابر شده است.

فرزین تصریح کرد: رشد تشکیل سرمایه ثابت که در دهه 90 منفی 7.1 درصد بود در دولت سیزدهم به مثبت 6.4 درصد رسیده است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی افزایش یارانه به 300 تا 400 هزار تومان درست است که اثر تورمی داشت، اما قدرت خرید خانوارها را رشد داد و این اقدام باعث کاهش ضریب جینی از عدد 0.3938 در سال 1400 به 0.3877 در سال 1401 شده است.

وی تصریح کرد: نرخ رشد نقدینگی نیز از 42.8 درصد به 24.3 درصد رسیده که پایین از نرخ هدفگذاری بانک مرکزی (25 درصد) است. در واقع دولت در زمینه اجرای سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی موفق عمل کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در دولت رئیسی هرچه به پایان نزدیک شدیم شرایط بهتر شده و تورم کاهش پیدا کرده است، ادامه داد: تورم سالانه 16 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه 19.9 درصد کاهش یافته است.

فرزین اعلام کرد: نرخ رشد ناخالص داخلی در دولت شهید رئیسی 4.5 درصد بوده که از میانگین تمام دوره‌های قبل بسیار بالاتر است.

وی تصریح کرد: میانگین رشد صنعت در ده سال 0.7 بوده و در این دولت 6.5 درصد شده است. میانگین رشد مصرف خصوصی در ده سال منفی 0.3 بوده است در این دولت 6.3 شده است. میانگین رشد تشکیل سرمایه منفی 7.1 بوده 6.4 شده است. متغیرهای بخش واقعی اقتصاد در این دوران فاصله زیادی با گذشته دارد.