سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به اردبیل

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به اردبیل

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در سفری یک روزه برای بازدید از برخی پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در دست اجرا وارد اردبیل شد.

سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در یفر به اردبیل با علما، نخبگان، ایثارگران و خانواده شهدای اردبیل دیدار کرد.

سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به اردبیل 2
سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به اردبیل 3
سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به اردبیل 4
سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به اردبیل 5
سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به اردبیل 6
سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به اردبیل 7
سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به اردبیل 8
سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به اردبیل 9
سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به اردبیل 10
سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به اردبیل 11
سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به اردبیل 12
سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به اردبیل 13
سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به اردبیل 14
سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به اردبیل 15
سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به اردبیل 16
سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به اردبیل 17
سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به اردبیل 18
سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به اردبیل 19