صدور نظریه مشورتی در خصوص ضابطان دادگستری

خبرگزاری ایسنا مشاهده در مرجع
صدور نظریه مشورتی در خصوص ضابطان دادگستری

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضابطان دادگستری با پاسخ به دو سئوال، نظریه مشورتی جدید صادر کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، سوالات مطرح شده و پاسخ آنها به شرح زیر است:

سوال: با توجه به ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه مأمورین نیروی انتظامی، کارت ویژه ضابطان دادگستری را نداشته باشند و رفتارهای مربوط به مواد 34 الی 60 قانون آیین دادرسی کیفری را انجام دهند و در این رفتارها شخصی را بازداشت نمایند یا به منزل شخصی وارد شوند و... آیا آن مأمور ضابط محسوب می‌شود یا خیر؟

پاسخ: مطابق مواد 30 و 603 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای احراز عنوان «ضابط دادگستری»، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن و فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی، زیر نظر مرجع قضایی مربوط، «تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری» با توجه به ضمانت اجرای مقرر در ذیل ماده 30 قانون مذکور موضوعیت داشته و امری ضروری است.

سوال: و اگر ضابط محسوب نشود مرتکب جرم موضوع ماده 583 یا ماده 694 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) یا جرایم دیگر شده است یا خیر؟ پاسخ: در تحقق جرایم مذکور در مواد 583 و 694 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ضابط دادگستری بودن یا نبودن مرتکب، فاقد موضوعیت است.

انتهای پیام