فیلم / گل دیدنی مهدی پور به سپاهان

وب‌گاه مشرق نیوز مشاهده در مرجع
فیلم / گل دیدنی مهدی پور به سپاهان

گل دیرهنگام تیم استقلال در مصاف با سپاهان اصفهان توسط مهدی مهدی پور به ثمر رسید اما مانع شکست شاگردان مجیدی نشد.