مصاحبه اعضای کابینه پس از جلسه هیأت دولت

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع

ایرنا - تهران - اعضای کابینه پس از جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت در محوطه نهاد ریاست جمهوری به سوالات خبرنگاران رسانه ها پاسخ دادند.