سه‌شنبه 25 مرداد 1401

نشست سهروردی و انگاره تناسخ برگزار می‌شود

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
نشست سهروردی و انگاره تناسخ برگزار می‌شود

نشست «سهروردی و انگاره‌ی تناسخ» چهارشنبه 8 تیر در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

نشست «سهروردی و انگاره‌ی تناسخ» چهارشنبه 8 تیر در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره سهروردی با عنوان «سهروردی و انگاره‌ی تناسخ» چهارشنبه 8 تیر در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

سهروردی اگرچه در آثارش همانند اغلب فیلسوفان مسلمان پیش از خود، تناسخ را از حیث فلسفی نامقبول شمرده اما مواضع او در مهم‌ترین اثرش یعنی حکمه‌الاشراق، تردیدهایی در باب باور و یا عدم باور به او به تناسخ پدید آورده است. این تردیدها از یک سو ناشی از روایت همدلانه او از تناسخ در فصلی موسوم به «فی بیان التناسخ» در بخش دوم کتاب حکمه‌الاشراق است و از سوی دیگر، ناشی از برخی عبارات و تعابیر نسبتاً مبهم او در فصلی دیگر موسوم به «فی بیان احوال النفوس الانسانیه بعد المفارقه البدنیه» است.

در این درس گفتار این مواضع تردیدبرانگیز موهمِ تناسخ، محل بحث و تأمل قرار خواهد گرفت.

هفدهمین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ی سهروردی به «سهروردی و انگاره‌ی تناسخ» اختصاص دارد که با سخنان دکتر مجتبی اعتمادی‌نیا (پژوهشگر فلسفه و عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان) در روز چهارشنبه 8 تیرماه ساعت 15 برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند این نشست را از اینستاگرام مرکز فرهنگی شهرکتاب و کانال تلگرام و صفحه این مرکز در آپارات پیگیری کنند.