نقش مالیات در راه اندازی چرخ اقتصاد / شماره چهارم نشریه «رسا» بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال منتشر شد

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
نقش مالیات در راه اندازی چرخ اقتصاد / شماره چهارم نشریه «رسا» بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال منتشر شد

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال شماره چهارم نشریه «رسا» منتشر شد. در شماره چهارم نشریه «رسا» به مدیر مسئولی محمد نوری زاده و سردبیری عارفه آقا شیخ به موضوعات فرهنگی و سیاسی اشاره می شود. از جمله موضوعاتی که در این نشریه مطالعه می‌کنید، می توان به موضوع نقش مالیات در راه اندازی چرخ اقتصاد، فرزند امام و پیوند ماه و آفتاب...

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال شماره چهارم نشریه «رسا» منتشر شد.

در شماره چهارم نشریه «رسا» به مدیر مسئولی محمد نوری زاده و سردبیری عارفه آقا شیخ به موضوعات فرهنگی و سیاسی اشاره می شود.

از جمله موضوعاتی که در این نشریه مطالعه می‌کنید، می توان به موضوع نقش مالیات در راه اندازی چرخ اقتصاد، فرزند امام و پیوند ماه و آفتاب اشاره کرد.

برای مشاهده این نشریه اینجا را کلیک کنید.