یک‌شنبه 5 تیر 1401

نمایشگاه نفت گم‌شدگی صنعت را برطرف می‌کند

خبرگزاری اکو نیوز مشاهده در مرجع
نمایشگاه نفت گم‌شدگی صنعت را برطرف می‌کند
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، محسن رضایی در حاشیه بازدید از بیست و ششمین دوره نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی افزود: بنابراین بخشی از تحریم‌های داخلی مربوط به همین جزیره‌ای اداره شدن کشور است. رضایی افزود: مزیت این نمایشگاه این است که پیشرفت‌های فناوری‌ها و دانش‌های فنی را معرفی می‌کند و آن‌هایی که به دنبال این‌ها هستند به جای اینکه خارج از کشور بروند، می‌توانند در داخل کشور با قیمت و کیفیت بهتر پیدا کنند. بسیاری از پیشرفت‌های کشور، گمشده است و این نمایشگاه گم‌شدگی صنعت را برطرف می‌کند