یک‌شنبه 5 تیر 1401

نمایشگاه کتاب زیرسایه قیمت‌ها / ناشران نسبتا راضی از فروش

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
نمایشگاه کتاب زیرسایه قیمت‌ها / ناشران نسبتا راضی از فروش

نمایشگاه کتاب تهران پس از دوسال وقفه از زیر سایه کرونا خارج شد اما همچنان سایه افزایش قیمت‌ها و کاهش توان مردم برای خرید کتاب بر سر این رویداد فرهنگی سنگینی می کند.

نمایشگاه کتاب تهران پس از دوسال وقفه از زیر سایه کرونا خارج شد اما همچنان سایه افزایش قیمت‌ها و کاهش توان مردم برای خرید کتاب بر سر این رویداد فرهنگی سنگینی می کند.

دریافت 75 MB