یک‌شنبه 5 تیر 1401

نگاه جدی دولت به تشویق خانواده‌ها برای فرزندآوری

وب‌گاه مشرق نیوز مشاهده در مرجع
نگاه جدی دولت به تشویق خانواده‌ها برای فرزندآوری

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: دولت سیزدهم مصمم است که براساس قوانین مصوب درخصوص لزوم رشد جمعیت و تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری با جدیت به این مسئله به عنوان سیاست جدی نگاه کند.

به گزارش مشرق، انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با قدردانی از خدمات ستاد اجرایی درحوزه جمعیت گفت: ستاد اجرایی فرمان امام مانند سایر زمینه‌ها در مسئله برنامه‌ریزی برای مقابله با تحدید نسل و جوانی جمعیت نیز پیش‌رو بود و در سال‌های اخیر اقدامات مبتکرانه خوبی را اجرایی کرد.

انسیه خزعلی افزود: دولت سیزدهم مصمم است که براساس قوانین مصوب درخصوص لزوم رشد جمعیت و تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری و تأکیدات مقام معظم رهبری دراین زمینه، با جدیت درتمام بخش‌ها به این مسئله به عنوان یک سیاست جدی نگاه کند و زمینه را برای افزایش جمعیت و تسهیل فرزندآوری خانواده ها فراهم کند.

در ادامه فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران در مجلس، نیز در رویداد گفت: امسال در آستانه روز جمعیت قوای سه گانه هم نظر هستند تا این مطالبه مردمی محقق شود.

وی افزود: پیمایش اجتماعی فرزند آوری به عنوان یک دغدغه مطرح است و تمایل به فرزند آوری عدد 2.7 است اما در جامعه این عدد به 1.6 رسیده است.

وی ادامه داد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جوانی جمعیت از ابتدای مجلس به عنوان یک دغدعه مطرح و توانستیم قانون خوبی در خروجی قرار گیرد.

قاسم پور تاکید کرد: قانون نواقصی دارد، وقتی این قانون مصوب شود باید دولت همراه می بود که در آن زمام منابع نیز محدود بود، باید این قانون در این دولت توسعه پیدا کند و مواردی در قانون الحاق شود.

منبع: فارس