وزارت بهداشت: مشمولین واکسیناسیون در سامانه «واکسن» ثبت‌نام کنند

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
وزارت بهداشت: مشمولین واکسیناسیون در سامانه «واکسن» ثبت‌نام کنند