وضعیت نامناسب تهران با 5000 بیمار کرونایی / ساعت کار کارمندان کم شود

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
وضعیت نامناسب تهران با 5000 بیمار کرونایی / ساعت کار کارمندان کم شود