کاهش 15 هزار و 591 واحدی شاخص بورس تهران / ارزش معاملات دو بازاربه 7 هزار میلیارد تومان نزدیک شد

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
کاهش 15 هزار و 591 واحدی شاخص بورس تهران / ارزش معاملات دو بازاربه 7 هزار میلیارد تومان نزدیک شد
کاهش 15 هزار و 591 واحدی شاخص بورس تهران / ارزش معاملات دو بازاربه 7 هزار میلیارد تومان نزدیک شد 2
کاهش 15 هزار و 591 واحدی شاخص بورس تهران / ارزش معاملات دو بازاربه 7 هزار میلیارد تومان نزدیک شد 3