سه‌شنبه 25 مرداد 1401

استقبال رئیسی از نخست وزیر عراق (عکس)

وب‌گاه عصر ایران مشاهده در مرجع
استقبال رئیسی از نخست وزیر عراق (عکس)

«سید ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور عصر یکشنبه (5 تیر 1401) بصورت رسمی از «مصطفی‌الکاظمی» نخست وزیر عراق در مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد استقبال کرد.

استقبال رئیسی از نخست وزیر عراق (عکس) 2
استقبال رئیسی از نخست وزیر عراق (عکس) 3
استقبال رئیسی از نخست وزیر عراق (عکس) 4
استقبال رئیسی از نخست وزیر عراق (عکس) 5
استقبال رئیسی از نخست وزیر عراق (عکس) 6
استقبال رئیسی از نخست وزیر عراق (عکس) 7
استقبال رئیسی از نخست وزیر عراق (عکس) 8
استقبال رئیسی از نخست وزیر عراق (عکس) 9
استقبال رئیسی از نخست وزیر عراق (عکس) 10
استقبال رئیسی از نخست وزیر عراق (عکس) 11