بهداشت زندان ها مشکل خاصی ندارد /97 درصد زندانی ها ماسک می زنند

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
بهداشت زندان ها مشکل خاصی ندارد /97 درصد زندانی ها ماسک می زنند

سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص وضعیت بهداشت محیط زندان‌ها، توضیحاتی ارائه داد.

سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص وضعیت بهداشت محیط زندان‌ها، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، سیما سادات لاری، گفت: بازرسی و نظارت‌ها از زندان‌ها افزایش پیدا کرده و مشاوره‌های لازم ارائه شده است.

وی افزود: درحال حاضر مشکل خاصی از نظر بهداشتی در زندان‌های کشور وجود ندارد، فاصله گذاری‌ها و استفاده از ماسک در حد مطلوب است و همکاری مستمر در این زمینه وجود دارد.

لاری ادامه داد: در بازه زمانی شیوع ویروس کرونا، 1542 مورد بازرسی از زندان‌ها انجام شده و میزان رعایت بهداشت عمومی در زندان ها به بیش از 93 درصد و استفاده از ماسک توسط زندانی‌ها به حدود 97 درصد رسیده است.