تردد ممنوع

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
تردد ممنوع

طرح محدودیت‌های کرونایی با آغاز آذرماه در استان تهران همزمان با سراسر کشور شروع شد و تردد خودروها از ساعت 21 الی 4 صبح ممنوع می‌باشد.

با توجه به رنگ بندی‌های صورت گرفته شهرها به سه رنگ قرمز، نارنجی و زرد تقسیم بندی شده‌اند و بر همین اساس ورود افراد به شهرهای قرمز و نارنجی با اعمال جریمه همراه خواهد بود.

تردد ممنوع 2
تردد ممنوع 3
تردد ممنوع 4
تردد ممنوع 5
تردد ممنوع 6
تردد ممنوع 7
تردد ممنوع 8
تردد ممنوع 9
تردد ممنوع 10
تردد ممنوع 11
تردد ممنوع 12
تردد ممنوع 13
تردد ممنوع 14
تردد ممنوع 15
تردد ممنوع 16
تردد ممنوع 17
تردد ممنوع 18
تردد ممنوع 19
تردد ممنوع 20
تردد ممنوع 21
تردد ممنوع 22
تردد ممنوع 23
تردد ممنوع 24
تردد ممنوع 25
تردد ممنوع 26
تردد ممنوع 27
تردد ممنوع 28
تردد ممنوع 29
تردد ممنوع 30
تردد ممنوع 31
تردد ممنوع 32