چهارشنبه 26 مرداد 1401

30 درصد تراکنش های کارتخوان کسبه تجاری نیست

خبرگزاری خبرنگاران جوان مشاهده در مرجع
30 درصد تراکنش های کارتخوان کسبه تجاری نیست

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: آمارها نشان داده 70 درصد از تراکنش های کسبه مربوط به کسب و کار هست و مابقی صرف تراکنش های شخصی بوده است.

در چند وقت اخیر کسبه نسبت به تغییر نحوه پرداخت مالیات اعتراض داشتند و برخی از آن ها معتقد بودند که میزان آن افزایش یافته در صورتی که بیشتر کسبه در ضرر هستند.

برخی از کاربران در فضای مجازی هم معتقد بودند که در شرایط فعلی نباید مالیات کسبه افزایش یابد اما برخی دیگر نیز بر این باور هستند که علت اصلی اعتراض کسبه واقعی شدن نرخ مالیاتشان است.

در جواب این موضوعات آقای خاندوزی وزیر اقتصاد تاکید کرده پایه مالیاتی جدیدی برای کسبه تعریف نشده و با راه اندازی سامانه مودیان نگرانی آن‌ها برطرف خواهد شد.

حال برای فهم بیشتر این موضوع در باره مشکلات کسبه برای مالیات با رییس اتاق اصناف گفتگو کرده ایم که به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان: میزان ضریب مالیات در جلساتی که با وزارت اقتصاد و مالیات داشتید به کجا رسید؟ 

آقای نوده فراهانی: امسال درباره وضعیت مالیاتی به دلایل اینکه به مدت 2 سال درگیر شیوع ویروس کرونا و در رکود بازار در کشور بوده ایم مشکلاتی در مالیات اصناف داشتیم و از طرف دیگر عملکرد سال 99 کسبه و اصناف بعضی از ممیزان مالیات آن ها را چند برابر کردند.

در پی موضوع میزان افزایش مالیات کسبه و اصناف اعتراض کردند که این موضوع را به وزیر اقتصاد بازگو کردیم. طی صحبت های انجام شده بنا بر این شد که هر کسبه ای احتمال داد که در مالیات به آن اجهاف شده و مالیات بیشتری تعیین شده است سوابق را نوشته و بررسی می‌کنیم و سعی بر این است که به هیچ کس در این مورد اجهاف صورت نگیرد.

آقای نوده فراهانی: از طرف دیگر 31 خرداد زمان اظهار نامه مالیاتی به پایان می رسد و به مدت 15 روز تمدید شد و تا 15 تیر فرصت برای تحویل اظهار نامه مالیاتی وجود دارد. درخواست ما مبنی بر ضرایب مالیاتی که در نظر گرفته اند باید مقداری تقلیل یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان: درخواست ها درباره تراکنش های بانکی چه بود؟

آقای نوده فراهانی: تاثیر مالیات بر تراکنش های دستگاه کارتخوان که در واحد های صنفی به کار می رود تا 30 در صد موافقت شد که کاهش یابد چرا که به میزان 70 درصد از این تراکنش ها مربوط به کسب و کار هست و مابقی صرف تراکنش های شخصی بوده است.

هر شخصی که صاحب کسب و کاری است و حس می کند در میزان مالیات تعیین شده او اجهاف شده است می تواند نامه ای به اتحادیه مربوطه تنظیم کند و سوابق قبلی که بر آن اساس مالیات برایش تعیین شده است را به اتحادیه ارجاع دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان: اگر اصناف اظهار نامه مالیاتی پر کنند بهتر است یا مالیات مقطوع بدهند؟ 

آقای نوده فراهانی: مالیات به صورت نقدی نداریم و اظهار نامه به صورت قانونی است و همه صاحبان اصناف موظفند اظهارنامه پر کنند اما آن هایی که تا میزان 4 میلیون و 800 هزار تومان در طول سال فروش داشته باشند برای این گروه به هیج عنوان بر مالیات آن ها افزوده نخواهد شد و با همان نرخ قبلی مالیات خود را می پردازند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی نبض بازار