زلزله ایران را بیش از هزار بار لرزاند

خبرگزاری ایسنا مشاهده در مرجع

شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در خرداد 1399 بیش از 1000 زمین‌لرزه را ثبت کردند.

به گزارش ایسنا، شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در خرداد 1399 تعداد نزدیک به 1020 زمین‌لرزه را ثبت کردند. این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند. در خرداد 1399 تعداد 19 زمین‌لرزه با بزرگای بیش از 4.0 در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آن‌ها در تاریخ 20 خرداد 1399 با بزرگی 5.7 حوالی ارد واقع در استان فارس رخ داده است. از لحاظ آماری 908 زمین‌لرزه دارای بزرگای کوچک‌تر از 3، تعداد 97 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 3 و 4، تعداد 15 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 4 و 5 و تعداد 4 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 5 و 6 بوده است.

انتهای پیام