سازمان عامل استقرار و توسعه دومین منطقه علم و فناوری کشور به ثبت رسید

خبرگزاری فارس مشاهده در مرجع
سازمان عامل استقرار و توسعه دومین منطقه علم و فناوری کشور به ثبت رسید

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی عتف، به منظور راهبری و مدیریت تاسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری، دبیرخانه شورای عالی عتف در هجدهمین جلسه شورای عالی اساسنامه سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری را به تصویب رساند، سازمان عامل استقرار وظیفه مطالعه تاسیس، مدیریت و توسعه منطقه ذیربط را برعهده خواهد شد.

بر این اساس مقرر شد استانهای دارای مجوز منطقه ویژه ضمن مشخص نمودن سهامداران و میزان سهام آنها، اساسنامه سازمان عامل استقرار خود را در استان ثبت کنند. بنا بر این گزارش پس از ثبت سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه ربع رشیدی، احکام جدید اعضای هیات اجرایی توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دبیرکل شورای عالی عتف صادر شد تا ضمن شروع به کار سازمان عامل استقرار، هیات اجرایی استان آذربایجان شرقی نیز جلسات خود را آغاز کند.

مناطق ویژه علم و فناوری به منظور هم افزایی عناصر موثر علم و فناوری در ایجاد جامعه دانایی محور و ارتقای فناوری در استانهای آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان، یزد و بوشهر تاسیس شد. شایان ذکر است هیات اجرایی به منظور هماهنگی، نظارت و مدیریت تاسیس و توسعه مناطق ویژه و نظارت بر عملکرد سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه در سطح استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود.

انتهای پیام /

مناطق ویژه علم و فناوری شورای عالی عتف منطقه ویژه