سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز

خبرگزاری ایسنا مشاهده در مرجع
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز

مهدی باصولی، معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی در سفر یکروزه به شیراز، ضمن دیدار با رئیس، معاونان و اعضای جهاددانشگاهی فارس، با جمعی از نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کرد. باصولی را در این سفر، کاوه لطفی کیا، مدیرکل نظارت و برنامه ریزی راهبردی جهاددانشگاهی همراهی می‌کرد.

سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 2
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 3
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 4
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 5
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 6
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 7
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 8
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 9
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 10
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 11
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 12
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 13
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 14
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 15
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 16
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 17
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 18
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 19
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 20
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 21
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 22
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 23
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 24
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 25
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 26
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 27
سفر معاون جهاد دانشگاهی به شیراز 28