جمعه 28 مرداد 1401

واکنش رئیسی به نارضایتی معلم و کارگر و بازنشسته از حقوق خود | هزینه های دولت نباید افزایش یابد

وب‌گاه عرشه آنلاین مشاهده در مرجع
واکنش رئیسی به نارضایتی معلم و کارگر و بازنشسته از حقوق خود | هزینه های دولت نباید افزایش یابد

معلم و کارگر و بازنشسته هم زندگیش اداره شود و هم هزینه های دولت افزایش نیابد

واکنش رئیسی به نارضایتی برخی از اقشار از حقوق خود / نظام پرداخت باید عادلانه شود

برخی گمان میکنند من اطلاع دارم اما ما دنبال رفع تفاوت ها هستیم

نباید هزینه های دولت را افزایش بدهیم، اگر افزایش پیدا کند شاهد تورم خواهیم بود

به دوستان مجلس میگوییم کاری کنید که دولت پرهزینه نشود

معلم و کارگر و بازنشسته هم زندگیش اداره شود و هم هزینه های دولت افزایش نیابد

مهار تورم درگرو مدیریت این مسئله ست

قبل از دولت ما بحث اعتراض‌ها به حقوق و دستمزدها در میان اقشار مختلف مطرح بوده است تبعیض در حقوق های مشکلی است که وجود دارد باید نظام پرداخت متحول و عادلانه شود

من از شرایط و وضعیت پرداخت‌ها اطلاع دارم و دنبال رفع این تبعیض ها هستیم اما اقشار مختلف توجه داشته باشند نگاه دولت به کل حقوق بگیران و نظام عادلانه پرداخت برای ملت ایران است باید آثار تصمیمات هم بررسی شود

هم اکنون دیگران می خوانند
واکنش رئیسی به نارضایتی معلم و کارگر و بازنشسته از حقوق خود | هزینه های دولت نباید افزایش یابد 2