جمعه 28 مرداد 1401

ببینید | خداحافظی طائب و معارفه محمد کاظمی، رئیس جدید سازمان اطلاعات سپاه

وب‌گاه عصر ایران مشاهده در مرجع
ببینید | خداحافظی طائب و معارفه محمد کاظمی، رئیس جدید سازمان اطلاعات سپاه

مراسم معارفه محمد کاظمی، رئیس جدید سازمان اطلاعات سپاه با حضور سلامی فرمانده کل سپاه و جمعی از فرماندهان و مسئولین سپاه و جامعه اطلاعاتی کشور

ببینید | خداحافظی طائب و معارفه محمد کاظمی، رئیس جدید سازمان اطلاعات سپاه 2
ببینید | خداحافظی طائب و معارفه محمد کاظمی، رئیس جدید سازمان اطلاعات سپاه 3
ببینید | خداحافظی طائب و معارفه محمد کاظمی، رئیس جدید سازمان اطلاعات سپاه 4
ببینید | خداحافظی طائب و معارفه محمد کاظمی، رئیس جدید سازمان اطلاعات سپاه 5