شنبه 5 اسفند 1402

به وارد کننده پزشک خارجی تبدیل شدیم

وب‌گاه عرشه آنلاین مشاهده در مرجع
به وارد کننده پزشک خارجی تبدیل شدیم

سخنگوی سازمان نظام پزشکی گفت: در صورتی که تعداد پزشک کافی نداشته باشیم، احتمال واردات پزشک وجود دارد. سخنگوی سازمان نظام پزشکی گفت: در صورتی که تعداد پزشک کافی نداشته باشیم، احتمال واردات پزشک وجود دارد. رضا لاری‌پور درباره کمبود کادر درمان در کشور افزود: باتوجه به تعرفه های پایین، هیچ پزشک خارجی با تعرفه‌های فعلی در ایران کار نمی‌کند.

سخنگوی سازمان نظام پزشکی گفت: در صورتی که تعداد پزشک کافی نداشته باشیم، احتمال واردات پزشک وجود دارد.

رضا لاری‌پور درباره کمبود کادر درمان در کشور افزود: باتوجه به تعرفه های پایین، هیچ پزشک خارجی با تعرفه‌های فعلی در ایران کار نمی‌کند.

وی گفت: هزینه خرید و اجاره مطب، مالیات و... افزایش پیدا کرده اما از طرفی دریافتی پزشکان به عنوان فردی که باید این بنگاه اقتصادی را اداره کنند چندان افزایشی نداشته است

سخنگوی سازمان نظام پزشکی بیان داشت: رقم تعرفه پزشک‌ها در کشورهای حاشیه خلیج فارس 20 برابر، هند و پاکستان و افغانستان 10 برابر، ترکیه و عراق 18 برابر ایران است.

هم اکنون دیگران می خوانند -->

بیشتر بخوانید

به وارد کننده پزشک خارجی تبدیل شدیم 2