شنبه 29 اردیبهشت 1403

رشد 20.5 درصدی صادرات محصولات غذایی و کشاورزی ایران در سال 1402

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
رشد 20.5 درصدی صادرات محصولات غذایی و کشاورزی ایران در سال 1402

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید روح اله لطیفی در خصوص صادرات محصولات غذایی و کشاورزی اظهار داشت: در سال 1402 بیش از هشت میلیون و 803 هزار تن محصولات دامی شیلاتی، زراعی، گلخانه‌ای، لبنی و فرآورده‌های مرتبط به ارزش 6 میلیارد و 298 میلیون و 163 هزار و 654 دلار صادر شد که این میزان با حدود یک میلیون تن کالای بیشتر، بیش از یک میلیارد دلار ارزآوری بیشتر نسبت به مدت مشابه برای کشور...

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید روح اله لطیفی در خصوص صادرات محصولات غذایی و کشاورزی اظهار داشت: در سال 1402 بیش از هشت میلیون و 803 هزار تن محصولات دامی شیلاتی، زراعی، گلخانه‌ای، لبنی و فرآورده‌های مرتبط به ارزش 6 میلیارد و 298 میلیون و 163 هزار و 654 دلار صادر شد که این میزان با حدود یک میلیون تن کالای بیشتر، بیش از یک میلیارد دلار ارزآوری بیشتر نسبت به مدت مشابه برای کشور داشته که 12.2 درصد در وزن و 20.4 درصد در ارزش نسبت به سال 1401 با افزایش همراه بوده است.

ارزآوری 13 درصدی صادرات کشور با محصولات غذایی و کشاورزی

وی افزود: سهم محصولات کشاورزی و غذایی از صادرات 136.4 میلیون تنی کالای غیر نفتی به ارزش 49 میلیارد و 329 میلیون و 446 هزار دلار، 6.45 درصد وزن و 12.8 درصد ارزش بود که نشانگر سهم بالای محصولات کشاورزی و غذایی در سبد ارزآوری برای کشور است.

لطیفی گفت: از کل صادرات هشت میلیون و 803 هزار و 559 تنی محصولات کشاورزی و غذایی به ارزش 6 میلیارد و 298 میلیون دلار در سال 1402، گروه محصولات زراعی، گلخانه ای و باغی با 6 میلیون و 544 هزار و 638 تن به ارزش سه میلیارد و 900 میلیون دلار، سهم 74.5 درصدی در وزن و 61.9 درصدی در ارزش را از کل این نوع محصولات به خود اختصاص داده و پس از آن، گروه محصولات دامی، شیلاتی و لبنی با 856 هزار و 101 تن، به ارزش یک میلیارد و 232 میلیون و 306 هزار دلار، سهم 9.7 درصدی وزن و 19.56 درصدی ارزش و گروه محصولات فرآوری شده، کنسروجات و غذای آماده و نیمه آماده با یک میلیون و 402 هزار و 819 تن کالا به ارزش یک میلیارد و 165 میلیون و 800 هزار دلار، سهم 15.9 درصدی وزن و 18.5 درصدی ارزش کل صادرات محصولات غذایی و کشاورزی را شامل شده است.

وی در خصوص میزان رشد هر یک از این گروه‌های صادراتی توضیح داد: گروه کالایی محصولات زراعی، باغی و گلخانه‌ای نسبت به سال 1401 رشد 9درصدی در وزن و 26 درصدی در ارزش داشته، گروه کالایی محصولات دامی، شیلاتی و لبنی نیز نسبت به مدت مشابه با رشد 21 درصدی در وزن و 6 درصدی در ارزش همراه بوده و گروه محصولات فرآوری شده نسبت به سال 1401، بیش از 23 درصد در وزن و 20.5 درصد در ارزش افزایش داشته است.

ارزش صادرات محصولات غذایی و کشاورزی دو برابر سایر کالاهای صادراتی

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در خصوص متوسط ارزش کالاهای صادراتی محصولات غذایی و کشاورزی گفت: در سال 1402 متوسط ارزش صادراتی کالاها در واحد تن 361دلار و 63 سنت بود که این میزان در بخش کشاورزی دو برابر ارزشمند تر (98 درصد بیشتر از سایر کالاها) بود و هر تن کالای صادراتی از کد 01 تا 24 گمرکی به طور متوسط (همه گروه های غذایی، کشاورزی و دامی) 715 دلار و 41 سنت بود که این میزان در گروه های سه گانه زیر بخش آن کمی متفاوت بود.

وی بیان کرد: در بین محصولات غذایی و کشاورزی صادر شده محصولات دامی، شیلاتی و لبنی با متوسط ارزش 1439 دلار و 44 سنت به ازای هر تن نسبت به متوسط صادرات کشور حدود 4برابر ارز آوری داشت (298 درصد بیشتر)، محصولات فرآوری شده و صنعتی غذایی با متوسط ارزآوری 831 دلار و چهار سنت در تن، 130 درصد بیشتر از متوسط کالاهای صادراتی کشور و محصولات باغی و زراعی با متوسط 595 دلار و 92 سنت در تن 65 درصد بیشتر از متوسط سایر اقلام مالایی صادر شده برای کشور ارزآوری کرده است.

عراق خریدار 31.5 درصد محصولات غذایی و کشاورزی ایران

لطیفی گفت: از کل صادرات محصولات غذایی و کشاورزی ایران در سال 1402 نزدیک به 87 درصد وزن و 80 درصد ارزش به 15 کشور همسایه ایران صادر شده که عراق با خرید یک میلیارد و 986 میلیون دلار، 31.5 درصد از محصولات صادراتی غذایی و کشاورزی ایران مقصد نخست و امارات با خرید 751 میلیون دلار، روسیه با 521.5 میلیون دلار، پاکستان با 508 میلیون دلار و افغانستان با 429.4 میلیون دلار، مقاصد دوم تا پنجم در بین کشورهای همسایه بودند که بعد از آن ترکیه با 251 میلیون دلار، ترکمنستان با 117 میلیون دلار، آذربایجان با 116.4 میلیون دلار، قزاقستان با 102 میلیون دلار، قطر با 70 میلیون دلار، عمان با 67 میلیون دلار، کویت با 55 میلیون دلار، ارمنستان با 45.5 میلیون دلار، بحرین با 7 میلیون دلار و عربستان با 17 هزار دلار قرار دارند.