شنبه 22 مرداد 1401

پایان حراج ملی ایران با فروش بیش از 42 میلیارد تومان /«قلمدان و پاکت‌نامه» گران‌ترین اثر شد

خبرگزاری ایرنا مشاهده در مرجع
پایان حراج ملی ایران با فروش بیش از 42 میلیارد تومان /«قلمدان و پاکت‌نامه» گران‌ترین اثر شد

تهران - ایرنا - هفتمین دوره حراج ملی ایران با فروش 42 میلیارد و 424 میلیون تومان به کار خود پایان داد. مجموعه قلمدان و پاکت‌نامه (21 قلمدان و 2پاکت نامه) با 9 میلیارد و 600 میلیون تومان به فروش رسید تا عنوان گران‌ترین اثر این دوره را به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار تجسمی ایرنا، هفتمین دوره حراج ملی ایران در حوزه هنر کلاسیک و اسلامی شامگاه جمعه (سوم تیرماه) با اجرای زهرا محمودوند در خانه همایش برگزار شد. در این دوره 40 اثر از هنر کلاسیک ایرانی و اسلامی به حراج گذاشته شد که از آثار شاخص این دوره می‌توان به مجموعه قلمدان و پاکت نامه (21 قلمدان و 2 پاکت نامه)، مینیاتوری منسوب به حسین بهزاد، شمایل منسوب به آقا ابراهیم، شمایل اثر علی ابن محمد ابراهیم نقاش باشی، نقاشی لاکی منسوب به میرزا بابا، پنج لت نقاشی منسوب به علی خان صبا، در چوبی متعلق به کارگاه میرزا آقا امامی، نسخ خطی قرآن و منسوجات اشاره کرد.

بر اساس فهرست هفتمین دوره حراج ملی ایران پیش از آغاز حراج، 10 اثر با قیمت پایه بالای یک میلیارد تومان برآورد شدند و بیشترین قیمت تخمین زده شده به مجموعه قلمدان و پاکت‌نامه (21 قلمدان و 2پاکت نامه) با قیمت 5میلیارد و 500 میلیون تومان اختصاص داشت که در نهایت 9 میلیارد و 600 میلیون تومان فروخته شد.

سینی قلم‌زنی متعلق به دوره زندیه با قیمت پایه 15 میلیون نخستین اثری بود که در این رویداد ارائه شد و با قیمت 39 میلیون تومان چکش خورد.

سپس قلمدان لاکی اثر آقازمان متعلق به دوره قاجار با کمینه 80 و بیشینه 100 میلیون تومان ارائه شد که در نهایت با قیمت 90 میلیون تومان فروخته شد.

نسخه خطی قرآن متعلق به دوره تیموری سومین اثر هفتمین حراج ملی ایران با قیمت پایه 400 میلیون تومان ارائه شد که با همین قیمت فروخته شد.

چهارمین اثر در تزئینی متعلق به دوره قاجار با کمینه 80 و بیشینه 90 میلیون تومان ارائه شد که به فروش نرسید.

پنجمین اثر تابلوی خوشنویسی هفت گنبد افلاک اثر مجتبی سبزه با کمینه 90 و بیشینه 110 میلیون تومان ارائه شد که 90 میلیون تومان فروخته شد.

ششمین اثر تابلوی خوشنویسی (غبارنویسی نستعلیق سوره تعاون) متعلق به امیراحمد فلسفی با کمینه 160 و بیشینه 180 میلیون تومان ارائه شد که با قیمت 420 میلیون تومان چکش خورد.

هفتمین اثر تابلوی خوشنویسی سوره حمد متعلق به غلامحسین امیرخانی- سال 1397 با کمینه 180 و بیشینه 200 میلیون تومان ارائه شد که 180 میلیون تومان فروخته شد.

سپس قطعه خط - خوشنویسی اثر علیرضا عباسی متعلق به دوره صفویه با کمینه 400 و بیشینه 420 میلیون تومان ارائه شد که با قیمت 400 میلیون تومان فروخته شد.

نهمین اثر تابلوی خوشنویسی (یوسف گمگشته در قالب سطر و مورب‌نویسی به قلم شکسته) متعلق به فردین ولی‌زاده - سال 1399 با کمینه 60 و بیشینه 80 میلیون تومان ارائه شد که با قیمت 70 میلیون تومان فروخته شد.

سپس قطعه خطی - خوشنویسی اثر اسدالله شیرازی متعلق به دوره قاجار با کمینه 250 و بیشینه 270 میلیون تومان ارائه شد که به فروش نرسید.

یازدهمین اثر، مینیاتور منسوب به حسین بهزاد با کمینه 80 و بیشینه 100 میلیون تومان ارائه شد که 80 میلیون تومان فروخته شد.

دوازدهمین اثر شمایل‌نگاری منسوب به آقا ابراهیم متعلق به دوره قاجار با کمینه 60 و بیشینه 80 میلیون تومان ارائه شد که 95 میلیون تومان فروخته شد.

سپس شمایل‌نگاری اثر علی ابن محمدابراهیم نقاش باشی متعلق به دوره قاجار با قیمت پایه 2میلیارد و 800 میلیون تومان ارائه شد که به فروش نرفت.

چهاردهمین اثر نقاشی لاکی منسوب به میرزابابا متعلق به دوره قاجار با قیمت پایه 150 میلیون تومان ارائه شد که به فروش نرسید.

پانزدهمین اثر پنج لت نقاشی (مشاغل و حرفه‌های مختلف) منسوب به علی خان صبا متعلق به دوره قاجار با قیمت پایه 150 میلیون تومان ارائه شد که با همین قیمت نیز فروخته شد.

سپس قلمدان لاکی اثر محمدباقر سمیرمی متعلق به دوره قاجار با قیمت پایه 250 میلیون تومان ارائه شد که به فروش نرسید.

هفدهمین اثر مجموعه قلمدان و پاکت نامه (21 قلمدان و 2پاکت نامه) آثار فتح‌الله شیرازی، صنیع همایون، نصرالله امامی، نجفعلی، جعفر؛ سلطان الکتاب، صادق الوعد متعلق به دوره قاجار با کمینه 5 میلیارد و بیشینه 5 میلیارد و 500 میلیون تومان ارائه شد که 9 میلیارد و 600 میلیون تومان فروخته شد.

هجدهمین اثر جعبه لاکی متعلق به حیدرعلی، دوره قاجار -1278 با کمینه 380 و بیشینه 400 میلیون تومان ارایه شد که 630 میلیون تومان چکش خورد.

نوزدهمین اثر پرده‌ای (که در مقبره حضرت رسول (ص) بوده) با قدمت بالای 300 سال با قیمت پایه 800 میلیون تومان ارائه شد که یک میلیارد تومان به فروش رسید، نمونه مشابه این اثر سال 2009 در حراج ساتبیز ارائه شده است.

سپس پرده درخت زندگی با قدمت بالای 100 سال و قیمت پایه 800 میلیون تومان ارائه شد که 900 میلیون تومان فروخته شد.

بیست و یکمین اثر نیز پرده‌ای متعلق به دوره قاجار اثر هادی الحسینی با کمینه 20 و بیشینه 30 میلیون تومان ارائه شد که 110 میلیون تومان چکش خورد.

بیست و دومین اثر هفتمین دوره حراج ملی ایران، 2 لت پرده قلاب‌دوزی (رشتی‌دوزی) متعلق به دوره قاجار بود که با قیمت پایه 250 میلیون تومان ارائه شد و با قیمت 270 میلیون تومان فروخته شد.

بیست و سومین اثر پرده قلاب‌دوزی اصفهان متعلق به دوره قاجار با کمینه 100 و بیشینه 120 میلیون تومان ارایه شد که 130 میلیون تومان به فروش رفت.

بیست و چهارمین اثر پارچه کشمیری زری‌بافی با قیمت پایه 300 میلیون تومان ارائه شد که به فروش نرسید.

سپس قالیچه تهران قدیم با قدمت بالای 70 سال و قیمت پایه 350 میلیون تومان ارایه شد که با همین قیمت فروخته شد.

بیست و ششمین اثر فرش زربافت (صوف) هرکه با قدمت بالای 70 سال و قیمت 110 میلیون تومان ارائه شد که 360 میلیون تومان چکش خورد.

بیست و هفتمین اثر دیوان نفیس حافظ شیرازی (خوشنویسی دوره قاجار) اثر نصرالله قاجار با کمینه 800 و بیشینه 900 میلیون تومان ارائه شد که 800 میلیون تومان فروخته شد.

بیست و هشتمین اثر نسخه خطی قرآن به خط نسخ و قطع رحل سلطانی اثر آدینه محمد ابن ملایوسف متعلق به دوره قاجار - 1290 هجری قمری با قیمت پایه یک میلیارد و 600 میلیون تومان ارائه شد که به فروش نرسید.

بیست و نهمین اثر 12 لت خوشنویسی دوازده بند محتشم اثر عبدالله قاجار با قیمت پایه یک میلیارد و 500 میلیون تومان ارائه شد که به همین قیمت نیز فروخته شد.

سپس در چوبی متعلق به کارگاه میرزا آقا امامی- دوره قاجار با کمینه 2 میلیارد و 500 میلیون تومان و بیشینه 3 میلیارد تومان ارائه شد که 6 میلیارد تومان چکش خورد.

سی و یکمین اثر نقاشی رنگ و روغن - پرتره (ناصرالدین شاه) اثر یحیی خان غفاری (ابوالحسن ثالث) با قیمت پایه یک میلیارد و 500 میلیون تومان ارائه شد که به فروش نرفت.

سی و دومین اثر 2 لت نقاشی روی پارچه منسوب به علی خان صبا متعلق به دوره قاجار با قیمت پایه 450 میلیون تومان ارایه شد که به فروش نرسید.

سی و سومین اثر مجموعه جعبه لاکی منسوب به صادق الوعد، قاب آینه اثر صادق الوعد و قاب آینه اثر محمد اسماعیل متعلق به دوره قاجار با قیمت پایه 2میلیارد تومان ارائه شد که با 3میلیارد تومان چکش خورد.

سی و چهارمین اثر تابلو قلم‌زنی اثر مهدی علمداری با کمینه 100 و بیشینه 120 میلیون تومان ارائه شد که 200 میلیون تومان فروخته شد.

سی و پنجمین اثر عصا (جنس چوب آبنوس، حکاکی و منبت‌کاری شده) اثر مهدی طوسی با کمینه 60 و بیشینه 80 میلیون تومان ارائه شد که 60 میلیون به فروش رسید.

سی و ششمین اثر نقاشی روی کاشی اثر احمد شیشه‌گر با قیمت پایه 60 میلیون تومان ارائه شد که فروخته نشد.

سی و هفتمین اثر انگشتر متعلق به دوره صفویه با غبارنویسی روی سنگ عقیق با کمینه 80 و بیشینه 90 میلیون تومان ارائه شد که به فروش نرسید.

سپس نقاشی پشت شیشه (تصویر شاه قاجار) اثر سیما عظیمی با کمینه یک میلیارد و بیشینه یک میلیارد و 200 میلیون تومان ارائه شد که 2میلیارد و 100 میلیون تومان فروخته شد.

سی و نهمین اثر مینیاتور متعلق به میرزا آقا امامی و دوره قاجار با کمینه 4 و بیشینه 4 میلیارد و 500 میلیون تومان ارائه شد که 6 میلیارد تومان فروخته شد.

آخرین اثر تابلو سوخت چرم متعلق به حسین خطایی با کمینه 3میلیارد و 500 میلیون تومان و بیشینه 4 میلیارد تومان ارائه شد که با قیمت 7 میلیارد و 400 میلیون تومان چکش خورد.

در نهایت در هفتمین دوره حراج ملی ایران، 11 اثر به فروش نرسید و به مجموعه بازگشت.

هفتمین دوره حراج ملی ایران از یکم تیرماه آغاز شد که روزهای یکم و دوم تیرماه در بخش نمایشگاه، امکان بازدید از آثار برای علاقه‌مندان فراهم شده بود و سوم تیرماه نیز مراسم حراج برگزار شد.

خانه حراج ملی از سال 1390 در حوزه فعالیت حراج آثار هنری آغاز به فعالیت کرده است و چند سالی است که در راستای رونق به بازار هنرهای سنتی، صنایع دستی در این عرصه فعال شده و در بخش‌های تولید، صادرات، برگزاری گالری و حراج فعالیت دارد. این حراج را می‌توان افقی روشن برای دستیابی به برگزاری حراج آثار فاخر هنری در سطح بین‌المللی ارزیابی کرد و چشم‌اندازهای روشن برای زنده نگه داشتن نمادهای ایرانی دانست.

تاکنون مجموعه آثاری از فرش، صنایع دستی، جواهرات، نسخ خطی، نقاشی، مجسمه و منسوجات در این حراج به فروش رسیده است. نخستین دوره حراج ملی مهرماه سال 1395 برگزار شد، خانه حراج ملی برای پویایی اقتصاد هنر 24 مرداد سال 1399 در شرایط پاندمی کرونا؛ ششمین دوره حراج آثار هنری را به صورت آنلاین و غیرحضوری برگزار کرد. این حراج با تعداد 40 اثر انجام شد که حدود 40 درصد از آثار به فروش رسید.

همچنین خانه حراج ملی با رویکرد تقویت بازار اقتصادی هنرهای سنتی ایران، بسترسازی برای رشد اقتصاد خلاق و حوزه‌های نوظهور در اقتصاد هنر و جلب توجه مجموعه‌داران ایرانی و خارجی به این ظرفیت بالقوه و اصیل هنر ایران دی ماه سال 1398 در پنجمین حراج خود تعداد 38 اثر فاخر را در محل خانه همایش ارائه کرد که در مجموع رقم فروشی بیش از 13 میلیارد تومان را به ثبت رساند.

برچسب‌ها

پایان حراج ملی ایران با فروش بیش از 42 میلیارد تومان /«قلمدان و پاکت‌نامه» گران‌ترین اثر شد 2
پایان حراج ملی ایران با فروش بیش از 42 میلیارد تومان /«قلمدان و پاکت‌نامه» گران‌ترین اثر شد 3
پایان حراج ملی ایران با فروش بیش از 42 میلیارد تومان /«قلمدان و پاکت‌نامه» گران‌ترین اثر شد 4
پایان حراج ملی ایران با فروش بیش از 42 میلیارد تومان /«قلمدان و پاکت‌نامه» گران‌ترین اثر شد 5