سه‌شنبه 18 مرداد 1401

اختصاص 75 هزار میلیارد ریال منابع مالی برای زیرساخت‌های صنعتی

وب‌گاه گسترش مشاهده در مرجع

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تابعه اقدامات متنوع و مهمی را در راستای تأمین و تکمیل زیرساخت‌های لازم برای تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به انجام رسانده است‌.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تابعه اقدامات متنوع و مهمی را در راستای تأمین و تکمیل زیرساخت‌های لازم برای تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به انجام رسانده است‌.

یکم تا دهم تیر به‌عنوان دهه "تولید و تجارت" نامگذاری شده و در این راستا روز پنجم تیر با تمرکز بر موضوع زیرساخت، با عنوان "زیرساخت؛ بنیان تولید و تجارت" مزین شده است.

به همین بهانه در این گزارش به بررسی اهم اقدامات و برنامه‌های زیرساختی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تابعه پرداخته‌ایم.

در سال گذشته، ایجاد 26 شهرک و ناحیه صنعتی جدید و توسعه 20 شهرک و ناحیه صنعتی موجود با اولویت شهرک‌ها و نواحی صنعتی تقاضا محور و تخصصی به تصویب رسید که در تداوم این رویکرد، امسال برنامه‌ریزی برای انجام مطالعات ضرورت و امکان توسعه 10 شهرک و ناحیه صنعتی تقاضا محور نزدیک مراکز استان‌های صنعتی کشور به منظور استقرار واحدهای دانش‌بنیان و فناور به‌عنوان یک اولویت هدف‌گذاری شده است.

افزایش 8154 هکتاری سطح اراضی صنعتی در اختیار

همچنین با توجه به استقبال رو به افزایش سرمایه‌گذاران برای حضور در فعالیت‌های تولیدی و نیاز به توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، سال گذشته 8154 هکتار به سطح اراضی صنعتی در اختیار برای استقرار واحدهای صنعتی جدید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی افزوده شد که با تداوم این روند، برنامه سال 1401، افزایش 5000 هکتاری اراضی جدید است.

در این راستا با توجه به نامگذاری امسال به‌عنوان سال "تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال آفرین" از سوی مقام معظم رهبری، مزایا و مشوق‌های ویژه‌ای نیز برای تسهیل استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان، نوآور و فناور در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور مصوب و ارائه شده است.

از سوی دیگر، تکمیل زیرساخت‌ها و شریان‌های ارتباطی همواره یکی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران برای حضور در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است و این موضوع به‌عنوان یک اولویت همواره مد نظر سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن است.

اختصاص 75000 میلیارد ریال منابع مالی برای تأمین و تکمیل زیرساخت‌های صنعتی

در این راستا، سال گذشته 75000 میلیارد ریال منابع مالی برای تأمین و تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی اختصاص یافت که برنامه سال 1401، تأمین 80000 میلیارد ریال می‌باشد.

در زمینه تأمین آب، برق و انرژی نیز تأمین 700 لیتر بر ثانیه آب برای فازهای عملیاتی در سال 1400 محقق شد که برنامه سال 1401 تأمین حدود 750 لیتر بر ثانیه آب می‌باشد‌.

در بخش برق، تأمین 812 مگاوات برق برای فازهای عملیاتی به‌عنوان عملکرد سال 1400 ثبت شد و سال 1401 نیز برای تأمین 930 مگاوات برق هدف‌گذاری شده است.

از سوی دیگر، با توجه به نیاز صنایع و همچنین محدودیت‌های موجود در صنعت برق، تأمین انرژی پایدار از طریق انرژی‌های خورشیدی، تجدید پذیر و سازگار با محیط‌زیست به‌عنوان یک اولویت در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران قرار دارد که در این راستا مشوق‌هایی نیز برای ایجاد نیروگاه‌های خود تأمین توسط واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب شده است.

تأمین 238 کیلووات برق از منابع تجدید پذیر در سال گذشته

در سال گذشته 238 کیلووات برق از محل منابع تجدید پذیر در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور تأمین شد و برنامه سال 1401 نیز تأمین حداقل 500 کیلووات برق از این طریق است.

در زمینه تأمین سوخت گاز نیز در سال گذشته تأمین گاز برای 29 شهرک و ناحیه صنعتی محقق شد که برای سال 1401 تأمین گاز 20 شهرک و ناحیه صنعتی دیگر هدف‌گذاری شده است.

احداث و تکمیل 9 مدول تصفیه خانه فاضلاب در شهرک‌ها و نواحی صنعتی

درخصوص دیگر حوزه‌های زیرساختی نیز مطالعه طراحی 23 تصفیه خانه فاضلاب و احداث و تکمیل 9 مدول تصفیه خانه فاضلاب شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال 1400 انجام شد و برنامه امسال هم مطالعه و طراحی 9 تصفیه خانه جدید و احداث و تکمیل 8 مدول تصفیه خانه فاضلاب است.

راه‌اندازی 1433 واحد کارگاهی در سال 1400

از سوی دیگر، احداث و تکمیل واحدهای کارگاهی به منظور ایجاد و بهره‌برداری واحدهای تولیدی با اولویت واحدهای با فناوری برتر و صنوف تولیدی در سال 1400 در دستور کار قرار گرفت که در این راستا 1433 کارگاه ایجاد شد و برای سال 1401 نیز احداث 1600 کارگاه برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری شده است.

تأمین آب مورد نیاز صنعت از راه تصفیه پساب به میزان 1200 لیتر بر ثانیه

اما تأمین آب مورد نیاز صنعت از راه تصفیه پساب نیز در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بوده است که در این راستا پیگیری اخذ تخصیص پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری از وزارت نیرو به منظور تأمین بخشی از کسری آب مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی به میزان 1200 لیتر بر ثانیه در سال 1400 انجام شد و برنامه سال 1401 نیز روی تأمین 1000 لیتر بر ثانیه پساب متمرکز شده است.

پیگیری انتقال پساب‌های شهری تخصیص یافته به شهرک‌ها و نواحی صنعتی به منظور تأمین بخشی از کسری آب مورد نیاز به میزان 290 لیتر بر ثانیه نیز از اقدامات زیرساختی در سال 1400 بود که امسال هم انتقال 400 لیتر بر ثانیه در دستور کار قرار گرفته است.

در سال گذشته، مطالعه طراحی 3 سامانه استحصال آب از پساب نیز انجام شد، که در امسال 5 سامانه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

افزایش ظرفیت بازچرخانی آب به میزان 35000 مترمکعب در روز در سال 1400

همچنین با پیگیری اجرای پروژه‌های سامانه‌های استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب شهرک‌ها و نواحی صنعتی، افزایش ظرفیت بازچرخانی آب به میزان 35000 مترمکعب در روز در سال 1400 به انجام رسید و برنامه سال 1401 نیز به میزان 15000 مترمکعب در روز می‌باشد.

همچنین مشارکت در تأمین برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی از طریق احداث پست برق 63 به 20 کیلوولت و خطوط انتقال برق پایین دست مربوطه به تعداد 60 پست در سال 1400 انجام پذیرفت که تداوم این برنامه برای 50 پست در سال 1401 پیش‌بینی شده است.

تأمین برق به میزان 491 مگاوات برق تا پایان سال 1400

تأمین برق از طریق مولدهای مقیاس کوچک نیز به میزان 491 مگاوات تا پایان سال گذشته برنامه‌ریزی شد که امسال اقدامات لازم برای احداث مولدهای تولید پراکنده و خود تأمین (CHP و DG) در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستعد به میزان 500 مگاوات آغاز شده است.

از سوی دیگر، برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای تهیه برنامه‌های جامع و سند راهبردی تأمین آب شهرک‌ها و نواحی صنعتی با همکاری وزارت نیرو در 4 استان منتخب از دیگر رویکردهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای سال 1401 می‌باشد.

در حوزه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی نیز در سال گذشته 10 شهرک و ناحیه صنعتی از امکانات مخابراتی و تلفن برخوردار شدند که برنامه امسال هم تأمین این زیرساخت برای 10 شهرک و ناحیه صنعتی دیگر است.

همچنین در سال 1400 فیبر نوری در 23 شهرک و ناحیه صنعتی احداث شد که در امسال نیز اجرای آن در 15 شهرک و ناحیه صنعتی در دستور کار قرار گرفته است.

کاشت 184 هزار اصله درخت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال 1400

از سوی دیگر، ایجاد و توسعه فضای سبز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، اولویت مهم دیگری در راستای اهداف سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است، که در این راستا، در سال گذشته، 166 هکتار فضای سبز و 184 هزار اصله درخت کاشته شد و برنامه امسال هم پوشش 120 هکتاری فضای سبز در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور است.

خرید آمبولانس و تجهیز مراکز درمانی

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین در سال گذشته، نسبت به خرید یک دستگاه آمبولانس و تجهیز 3 درمانگاه، مرکز طب کار و خانه بهداشت مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اقدام نموده و در امسال هم برای 4 مرکز درمانی دیگر برنامه‌ریزی کرده است.

احداث 21 ایستگاه آتش نشانی، خرید و تجهیز 35 خودرو آتش نشانی و خرید و نصب 844 شیر آتش نشانی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال 1400 از دیگر اقدامات حوزه ایمنی زیرساختی است که در امسال به ترتیب 21، 34 و 546 مورد از این شاخص‌های عملیاتی مورد اقدام قرار می‌گیرند.

همچنین در سال گذشته، 27 مطالعه ارزیابی زیست محیطی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سطح سازمان حفاظت محیط‌زیست و ادارات کل استانی آن به تصویب رسید که در سال 1401 برای تصویب 29 مطالعه، پیگیری و برنامه‌ریزی شده است.

از سوی دیگر، در سال 1400 برای 12 شهرک و ناحیه صنعتی، شناسنامه HSEE (ایمنی، بهداشت، محیط‌زیست و انرژی) تهیه شد، و در امسال هم تهیه 3 شناسنامه جدید در دستور کار قرار گرفته است.

ممیزی ایمنی برای 4385 واحد صنعتی در سال 1400 و ممیزی 687 واحد و مطالعات فاز 2 ممیزی HSE در 31 واحد در سال 1401، از دیگر اقدامات سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در حوزه ارتقاء ایمنی بنگاه‌های اقتصادی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور است.

همچنین تا کنون برای 54 شهرک و ناحیه صنعتی، مطالعات کمی و کیفی پسماندها انجام و در سال 1401 نیز مدیریت پسماند 211 تصفیه خانه فاضلاب شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور هدف‌گذاری شده است.

مجموعه اقدامات و برنامه‌های زیرساختی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی 31 استان که به منظور ایجاد زیرساخت‌های تولید و تجارت و تسهیل فضای کسب و کار صنعتگران و تولید‌کنندگان کشورمان انجام می‌شود، با مشارکت دستگاه‌های خدمات رسان وزارت نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی و... طی سال‌های اخیر علی‌رغم تنگناهای قانونی و محدودیت‌های مالی، با قوت ادامه دارد و نیازمند افزایش همکاری‌های فرابخشی این دستگاه‌هاست.

در دهه تولید و تجارت امسال که از یکم تیر روز اصناف آغاز و تا دهم تیر روز صنعت و معدن پایان می‌یابد، 184 پروژه زیرساختی با سرمایه گذاری 9 هزار میلیارد ریال به‌طور همزمان در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

امسال یکم تا دهم تیر به‌عنوان دهه تولید و تجارت تعیین و به ترتیب اول تیر روز "اصناف؛ نماد اقتصاد مردمی"، دوم تیر روز "تشکل‌ها؛ هم افزایی تولید و تجارت"، سوم تیر روز "تجارت و خدمات؛ هوشمندی کسب و کار"، چهارم تیر روز "رسانه؛ تبیین گر تولید و تجارت"، پنجم تیر روز "زیرساخت؛ بنیان تولید و تجارت"، ششم تیر روز "صادرات؛ تولید پایدار در تراز جهانی"، هفتم تیر روز "امنیت قضایی؛ آرامش کسب و کار"، هشتم تیر روز "تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال آفرین"، نهم تیر روز "معدن؛ فرصت ناب ارزش آفرین" و دهم تیر روز "صنعت و معدن؛ پیشران پیشرفت در گام دوم انقلاب" نامگذاری شده است.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن 509 شهرک و 335 ناحیه صنعتی و چهار منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌برداری، 82 شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، 7 شهرک فناوری، 40 مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، 2 مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری، 99 هزار و 168 قرارداد منعقده و بهره‌برداری از 49 هزار و 221 واحد صنعتی و سه هزار و 207 واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم 981 هزار و 28 نفر را در سراسر کشور فراهم نموده است.