برگزاری آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
برگزاری آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال 1400 در دو نوبت صبح و عصر روز پنجشنبه 31 تیرماه و صبح و عصر روز جمعه اول مردادماه 1400 در 35 حوزه امتحانی، 43 رشته و 11 مجموعه برگزار می‌شود. در این دوره از آزمون تعداد 72 هزار و 816 نفر ثبت نام کرده اند. به منظور رعایت نکات بهداشتی و حفظ سلامتی کلیه داوطلبان، افرادی که مبتلا به بیماری کرونا هستند، از...

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال 1400 در دو نوبت صبح و عصر روز پنجشنبه 31 تیرماه و صبح و عصر روز جمعه اول مردادماه 1400 در 35 حوزه امتحانی، 43 رشته و 11 مجموعه برگزار می‌شود. در این دوره از آزمون تعداد 72 هزار و 816 نفر ثبت نام کرده اند. به منظور رعایت نکات بهداشتی و حفظ سلامتی کلیه داوطلبان، افرادی که مبتلا به بیماری کرونا هستند، از سایر داوطلبان جدا شده و در فضایی مجزا امتحان خواهند داد. مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام کرده است با توجه به تعطیلی و شرایط کنونی استان تهران، با مراجع ذیربط مکاتبه شده تا داوطلبان سطح استان با ارائه کارت ورود به جلسه، بتوانند در محل حوزه خود حضور یابند. شروع روند آزمون نوبت صبح از ساعت 7:30 است و آزمون راس ساعت 9 آغاز شده است. شروع روند آزمون نوبت عصر از ساعت 14:30 است و آزمون راس ساعت 16 آغاز می‌شود. مدت زمان پاسخگویی به سوالات کلیه رشته‌ها 160 دقیقه است. در نوبت صبح پنجشنبه 31 تیر آزمون در رشته‌های مجموعه علوم آزمایشگاهی (3). مجموعه مامایی. اپیدمیولوژی. ارزیابی فناوری سلامت. ارگونومی. اقتصاد بهداشت. اکولوژی انسانی. انفورماتیک پزشکی. آمار زیستی. آموزش هوشبری. علوم تشریحی. ژورنالیسم پزشکی (سلامت و رسانه). سلامت و ترافیک. سلامت و رفاه اجتماعی. مددکاری اجتماعی. مدیریت توانبخشی. مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست. مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) برگزار می‌شود. همچنین در نوبت بعدازظهر پنجشنبه 31 تیر آزمون در رشته‌های مجموعه آموزش پزشکی. مجموعه بهداشت محیط. مجموعه روانشناسی. مجموعه علوم آزمایشگاهی (1). مجموعه فیزیک پزشکی. تکنولوژی اتاق عمل. اعضای مصنوعی و وسایل کمکی. آموزش بهداشت. بهداشت و ایمنی مواد غذایی. بینایی‌سنجی. بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری‌ها. تاریخ علوم پزشکی. شنوایی شناسی. کاردرمانی. گفتار درمانی. مهندسی پزشکی (بیومواد) برگزار خواهد شد. داوطلبان فقط مجاز هستند مداد، پاک کن، کارت شناسایی معتبر و ماسک و ماشین حساب ساده فقط برای 7 رشته (مجموعه بهداشت محیط. ارگونومی. مهندسی پزشکی (بیوالکتریک). مهندسی پزشکی (بیومواد). مجموعه فیزیک پزشکی. فناوری تصویربرداری پزشکی. مهندسی بهداشت حرفه‌ای) همراه داشته باشند. پس از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در روز‌های پنجشنبه 31 تیر و جمعه اول مردادماه 1400، کلید اولیه روز شنبه 2 مردادماه منتشر می‌شود. مهلت ارسال اعتراض به سؤالات آزمون فقط بصورت اینترنتی در روز‌های 2 تا 4 مردادماه است.