جمعه 28 مرداد 1401

جیب خالی سهامدار در روزهای بی پولی بازار

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
جیب خالی سهامدار در روزهای بی پولی بازار

معامله گران بورس تهران امروز با تشدید عرضه از سوی معامله گران حقوقی در کنار حقیقی‌ها حتی با صف فروش خودرویی‌ها هم مواجه شدند. هرچند در میانه بازار روند معاملات متعادل شد.

معامله گران بورس تهران امروز با تشدید عرضه از سوی معامله گران حقوقی در کنار حقیقی‌ها حتی با صف فروش خودرویی‌ها هم مواجه شدند. هرچند در میانه بازار روند معاملات متعادل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یک شنبه 5 تیر ماه 1401 شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با کاهش 18 هزار و 985 واحدی به یک میلیون و 501 هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن اما با کاهش 4 هزار و 975 واحدی عدد 417 هزار و 684 واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول اما در حالی با 16 هزار و 549 واحد کاهش به رقم یک میلیون و 135 هزار واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با 30 هزار و 15 واحدکاهش، به عدد 2میلیون و 912 هزار واحد رضایت داد.

در بورس تهران امروز 6 میلیارد و 106 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله در 390 هزار و 189 نوبت داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر 3 هزار و 677 میلیارد تومان را در برداشت.

در فرابورس نیز شاخص کل این بازار با 236 واحد کاهش به رقم 20 هزار و 347 واحد دست یافت. در این بازار، طی روز جاری 2 میلیارد و 771 میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به ارزش بیش از 2 هزار و 923 میلیارد تومان معامله شد.

اصلی ترین نمادهای تأثیر گذار بر اُفت امروز شاخص کل بورس تهران به ترتیب نمادهای "فملی" با 2315 واحد، "نوری" با 1917 واحد و "فولاد" با 1028 واحد کاهش بودند در مقابل اما نمادهای معاملاتی "وساپا" با 100و احد، "شیران" با 89 واحد و "شاراک" با 83 واحد افزایش، بالاترین تأثیر مثبت بر روی شاخص کل بورس تهران را به خود اختصاص دادند.

به گزارش مهر، معامله گران بورس تهران امروز با تشدید عرضه از سوی معامل گران حقوقی به عرضه‌های روزانه حقیقی‌ها افزودند تا به این ترتیب بازار رخوت آور و دچار سکون این روزها وارد وحشت زدگی مبهمی شود که ریشه و دلیل آن هر چه که باشد در وهله اول به نقدینگی در گردش آن و عدم حمایت جدید از بازار برمی گردد.

این وضعیت به گروه خودرویی‌ها نیز امروز تسری پیدا کرد و به یکباره صف خریدهای میلیونی جاده مخصوصی‌ها را به صف فروش تبدلی کرد. هر چند در میانه بازار امروز روند معاملات خودرویی‌ها متعادل و حجم قابل توجهی از سهام از سوی حقوقی‌های حامی این گروه جمع آوری شد اما روند بازار همچنان ناپایدار و غیر قابل اتکا است.

به نظر می‌رسد دورنمای بازار سهام در مواجه با آماره های اقتصادی همچون گمانه زنی برای افزایش احتمالی نرخ سود بانکی بر خبرهای سریالی برجامی و مذاکرات هسته‌ای، چربش بیشتری داشته و همچنان بازار را با بی اعتمادی مواجه کرده است.